APAKAH PANDANGAN ANDA?

Apakah kurniaan terunggul yang diberikan oleh Tuhan kepada kita?

Bible menyatakan, “Tuhan begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia memberikan Anak tunggal-Nya.”Yohanes 3:16.

Terbitan ini membincangkan sebabnya Tuhan mengutus Yesus ke bumi untuk mati demi kita dan cara kita dapat menunjukkan bahawa kita menghargai pemberian-Nya.