Membersihkan stadium sebelum konvensyen di Frankfurt, Jerman

LEMBARAN KERJA KEHIDUPAN DAN KEGIATAN KRISTIAN Oktober 2019

Cadangan Topik Perbualan

Topik perbualan mengenai mengapa manusia menderita dan apa perasaan Tuhan terhadap penderitaan kita.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Menunjukkan Kebijaksanaan daripada Tuhan

Bagaimanakah kebijaksanaan daripada Tuhan dapat membantu kita dalam kehidupan seharian kita?

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

“Kamu Mesti Suci”

Mengapakah kita mesti tetap suci?

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Yehuwa Mengasihi Orang yang Bersih

Apakah kaitan antara pandangan kita terhadap kebersihan dengan hubungan kita dengan Tuhan?

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

“Akhir Segala Sesuatu Sudah Dekat”

Bagaimanakah kedatangan kesengsaraan besar mempengaruhi tingkah laku kita?

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Menangi Hati dengan Kelakuan yang Murni dan Hormat yang Mendalam

Bagaimanakah seorang Saksi yang mempunyai pasangan tidak seiman dapat meniru Kristus?

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

“Sentiasa Mengingat akan Kehadiran Hari Yehuwa”

Bagaimanakah anda menunjukkan anda sentiasa mengingat akan kehadiran hari Yehuwa?

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Seberapa Dalamkah Penghargaan Anda terhadap Firman Tuhan?

Bagaimanakah kita boleh menunjukkan penghargaan terhadap Firman Tuhan?