Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Saksi-Saksi Yehuwa

Pilih Bahasa Melayu

Para penyiar di Malta menginjil menggunakan risalah-risalah

LEMBARAN KERJA KEHIDUPAN DAN KEGIATAN KRISTIAN Jun 2016

Cadangan Penyampaian

Cadangan untuk menawarkan majalah Menara Pengawal dan risalah-risalah. Gunakan cadangan yang diberikan untuk menyediakan penyampaian sendiri.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Percaya kepada Yehuwa dan Berbuat Baik

Terapkan nasihat praktikal yang terdapat dalam Mazmur 37.

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Tingkatkan Kemahiran Aktiviti Penyebaran—Gunakan Video untuk Mengajar

Mengapakah kita patut menggunakan video-video kita dalam aktiviti penyebaran? Bagaimanakah video-video ini meningkatkan kemahiran mengajar kita?

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Yehuwa Membantu Mereka yang Sakit

Kata-kata Daud yang diilhami di Mazmur 41 dapat menguatkan umat Tuhan yang menghadapi masalah kesihatan atau kesusahan.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Yehuwa Tidak Akan Menolak Orang yang Remuk Hati

Di Mazmur 51, Daud menggambarkan perasaannya yang terseksa akibat dosa serius. Apakah yang membantunya pulih secara rohani?

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Kerajaan Tuhan—Ulang Tahun yang ke-100

Bincangkan soalan berikut untuk belajar tentang apa yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Tuhan sejak 1914.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

‘Serahkanlah Kekhuatiranmu kepada Yehuwa’

Nasihat Daud di Mazmur 55:23 yang diilhami Tuhan dapat membantu kita untuk menangani segala jenis masalah, kekhuatiran, atau kerisauan.

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

‘Tuhan ialah Penolongku’

Daud memuji Yehuwa kerana firman-Nya yang dapat dipercayai. Apakah ayat Bible yang membantu anda semasa anda menghadapi kesusahan?