Dua orang saudari menggunakan brosur Berita Baik di Madagascar

LEMBARAN KERJA KEHIDUPAN DAN KEGIATAN KRISTIAN Januari 2016

Cadangan Penyampaian

Cadangan untuk menawarkan majalah Menara Pengawal dan brosur Berita Baik daripada Tuhan! Gunakan cadangan yang diberikan untuk menyediakan penyampaian sendiri.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Ibadat Sejati Memerlukan Kerja Keras

Bayangkan semangat Raja Hizkia untuk memulihkan ibadat sejati. Gunakan gambar rajah, peta, dan garis masa yang menunjukkan peristiwa di 2 Tawarikh 29-30.

JADILAH PENGINJIL YANG LEBIH MAHIR

Cara Mengadakan Pembelajaran Bible Menggunakan Brosur Berita Baik

Lima langkah mudah untuk mengadakan pembelajaran yang efektif menggunakan brosur Berita Baik daripada Tuhan!

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Penghormatan Kita untuk Membina dan Menyelenggarakan Tempat Ibadat Sejati

Bagaimanakah kita dapat menunjukkan semangat yang berkobar-kobar serta kasih terhadap khidmat suci di tempat ibadat sejati?

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Yehuwa Menghargai Mereka yang Bertaubat dengan Ikhlas

Pertaubatan Raja Manasye membawa berkat. Bandingkan pemerintahan Manasye sebelum ditawan dan selepas dibebaskan dari Babilon. (2 Tawarikh 33-36)

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Yehuwa Menepati Janji-Nya

Garis masa tentang peristiwa di Ezra 1-5. Meskipun banyak tentangan, orang Yahudi meninggalkan Babilon, memulihkan ibadat sejati, dan membina semula Rumah Tuhan.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Yehuwa Menginginkan Hamba yang Rela

Ezra dan mereka yang kembali ke Yerusalem bersamanya memerlukan keberanian, iman yang teguh, dan semangat yang kuat demi ibadat sejati. Gunakanlah gambar dan peta untuk membayangkan perjalanan mereka.

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Tingkatkan Kemahiran Aktiviti Penyebaran—Menyediakan Asas untuk Kunjungan Kembali

Tiga langkah dapat membantu kita membuat kunjungan kembali dengan lebih efektif kepada mereka yang berminat akan kebenaran Bible.