Zef 2:2, 3NW

Jika kita ingin diselamatkan semasa hari kemurkaan Yehuwa, sekadar membaktikan diri kepada-Nya tidaklah memadai. Kita juga perlu mentaati arahan yang diberikan Zefanya kepada orang Israel.

  • Carilah Yehuwa: Kekalkan hubungan yang baik dengan Yehuwa dan menjadi sebahagian daripada organisasi-Nya

  • Lakukanlah apa yang benar: Junjung piawaian Yehuwa yang luhur

  • Tunjukkan kerendahan hati: Lakukan kehendak Tuhan dan terima disiplin-Nya

Bagaimanakah saya dapat meningkatkan usaha untuk mencari Yehuwa, melakukan kehendak-Nya, dan menunjukkan kerendahan hati?