2:13-16

  • Pada zaman Nabi Maleakhi, banyak orang Israel menceraikan isteri mereka atas sebab-sebab yang remeh. Yehuwa tidak menerima ibadat umat-Nya yang tidak setia kepada pasangan mereka

  • Yehuwa memberkati mereka yang memperlakukan pasangan mereka dengan hormat

Bagaimanakah pasangan Kristian dapat menunjukkan kesetiaan melalui . . .

  • pemikiran mereka?

  • mata mereka?

  • pertuturan mereka?