1 YESUS IALAH MESIAS

“Guru ialah Kristus.”Matius 16:16

Bagaimanakah kita tahu bahawa Yesus ialah Mesias?

2 YESUS MERUPAKAN MALAIKAT SEBELUM DIA TURUN KE BUMI

“Aku turun dari syurga.”Yohanes 6:38

Apakah yang dilakukan oleh Yesus semasa dia berada di syurga?

  • Kolose 1:15, 16

    Yesus merupakan ciptaan Yehuwa yang pertama. Yehuwa menggunakan Yesus untuk menciptakan segala sesuatu yang lain. Selama berbilion-bilion tahun, Yesus belajar daripada Bapanya.

  • Lukas 1:30-35

    Yehuwa mengutus Yesus ke bumi.

3 YESUS MENGASIHI MANUSIA

“Biarlah kanak-kanak itu datang kepadaku.”Markus 10:14

Apakah sifat-sifat Yesus yang anda sukai?

4 YESUS SENTIASA MELAKUKAN KEHENDAK TUHAN

“Aku sudah . . . menyelesaikan kerja yang Engkau berikan kepadaku.”Yohanes 17:4

Bagaimanakah teladan Yesus membantu kita untuk tetap setia?