Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Saksi-Saksi Yehuwa

Pilih Bahasa Melayu

13. Hargai Nyawa yang Dikurniakan kepada Anda

13. Hargai Nyawa yang Dikurniakan kepada Anda

1 HARGAI NYAWA YANG DIKURNIAKAN KEPADA ANDA

“Engkaulah sumber segala kehidupan.”Mazmur 36:10

Bagaimanakah kita menghargai nyawa?

2 NYAWA DAN DARAH

“Nyawa tiap-tiap makhluk terkandung di dalam darahnya.”Imamat 17:14

Apakah pandangan Tuhan terhadap nyawa dan darah?

3 PENGGUNAAN DARAH YANG DIIZINKAN OLEH YEHUWA

“Darah Anak-Nya, iaitu Yesus, membersihkan kita daripada semua dosa.”1 Yohanes 1:7

Apakah manfaat yang dapat kita raih daripada kematian Yesus?

  • Imamat 17:11

    Pada zaman Bible, jika orang Israel berdosa, mereka dapat memohon pengampunan dosa daripada Yehuwa dengan mempersembahkan seekor binatang lalu meminta imam untuk mencurahkan sedikit darah binatang itu di atas mazbah.

  • Matius 20:28; Ibrani 9:11-14

    Semasa Yesus turun ke bumi, dia menggantikan hukum yang menuntut korban binatang dengan mempersembahkan nyawa, atau darahnya, agar dosa kita dapat diampunkan.

  • Yohanes 3:16

    Nyawa Yesus mempunyai nilai yang sangat tinggi. Oleh itu, selepas Yehuwa membangkitkan Yesus ke syurga, Yehuwa telah membuka peluang kepada semua manusia yang beriman kepada Yesus untuk meraih kehidupan yang kekal.