Kerajaan Tuhan Kini Memerintah!

Jutaan orang telah menemukan kehidupan yang menggembirakan dan terjamin kerana hidup di bawah pemerintahan Kerajaan Tuhan yang sempurna. Adakah anda mahu menjadi salah seorang rakyat kerajaan-Nya?

Sepucuk Surat daripada Badan Pimpinan

Bagaimanakah pengumuman C. T. Russell yang menggemparkan pada 2 Oktober 1914 terbukti benar?

BAB 1

“Datanglah Kerajaan-Mu”

Topik yang paling kerap diajarkan oleh Yesus ialah Kerajaan Tuhan. Apakah yang akan berlaku semasa Kerajaan Tuhan datang? Bilakah Kerajaan Tuhan akan datang?

BAB 2

Kelahiran Kerajaan Tuhan di Syurga

Siapakah yang membantu mempersiapkan para pengikut Kristus di bumi bagi kelahiran Kerajaan Tuhan? Apakah yang menunjukkan bahawa Kerajaan Tuhan ialah pemerintahan yang sebenar?

BAB 3

Yehuwa Menyingkapkan Tujuan-Nya

Adakah Kerajaan Mesias sebahagian daripada tujuan asal Tuhan? Bagaimanakah Yesus memberikan lebih banyak butiran tentang Kerajaan Tuhan?

BAB 4

Yehuwa Memastikan Nama-Nya Diagungkan

Apakah yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Tuhan untuk menyucikan nama-Nya? Bagaimanakah anda dapat menyumbang kepada penyucian nama Yehuwa?

BAB 5

Kebenaran Menjadi Semakin Terang

Belajarlah tentang Kerajaan Tuhan, para pemerintahnya dan rakyatnya, dan maksud kesetiaan kepada Kerajaan itu.

BAB 6

Orang yang Menginjil—Para Penyebar Menawarkan Diri dengan Sukarela

Mengapakah Yesus berasa yakin bahawa dia akan mendapatkan sepasukan orang untuk menjalankan kerja penyebaran sepanjang hari-hari terakhir? Bagaimanakah anda dapat menunjukkan bahawa anda sedang mengutamakan Kerajaan Tuhan?

BAB 7

Kaedah Menginjil—Menggunakan Segala Cara untuk Menyampaikan Berita Baik

Kenalilah teknik-teknik yang digunakan oleh umat Tuhan untuk menyampaikan berita baik kepada seberapa ramai orang yang mungkin sebelum akhir tiba.

BAB 8

Alat Bantuan Menginjil—Menghasilkan Bahan Bacaan untuk Kerja Sedunia

Bagaimanakah kerja terjemahan kita membuktikan bahawa Yesus sedang menyokong kita? Apakah fakta-fakta tentang bahan bacaan kita yang meyakinkan anda bahawa Kerajaan Tuhan adalah nyata?

BAB 9

Hasil Kerja Penyebaran—Ladang Sudah Menguning dan Siap untuk Dituai

Yesus mengajar murid-muridnya dua perkara penting tentang tuaian rohani yang terbesar. Bagaimanakah dua perkara itu mempengaruhi kita hari ini?

BAB 10

Raja Mesias Memurnikan Umatnya Secara Rohani

Apakah persamaan antara Krismas dan salib?

BAB 11

Pemurnian Moral—Mencerminkan Kesucian Tuhan

Bilik-bilik pengawal dan laluan masuk ke Rumah Tuhan dalam penglihatan Yehezkiel bermakna bagi umat Tuhan sejak tahun 1914.

BAB 12

Aturan untuk Menyembah “Tuhan Kedamaian”

Bible tidak membandingkan keadaan yang kacau-bilau dengan keadaan yang teratur. Sebaliknya, Bible membandingkannya dengan kedamaian. Mengapa? Bagaimanakah jawapan kepada soalan itu mempengaruhi orang Kristian hari ini?

BAB 13

Memperjuangkan Hak Kita di Mahkamah

Pada zaman moden, hakim-hakim di beberapa mahkamah tinggi mempunyai pendirian yang sama seperti Gamaliel, seorang guru Hukum pada zaman dahulu.

BAB 14

Kesetiaan yang Tidak Berbelah Bahagi

Penganiayaan yang bagaikan deruan “air sungai” telah melanda Saksi-Saksi Yehuwa kerana keneutralan mereka. Namun, “air sungai” itu ditelan oleh pihak yang tidak terduga.

BAB 15

Memperjuangkan Kebebasan Beragama

Umat Tuhan telah memperjuangkan hak untuk mentaati hukum Kerajaan Tuhan.

BAB 16

Berhimpun untuk Menyembah Tuhan

Bagaimanakah kita dapat meraih manfaat yang penuh daripada perjumpaan kita?

BAB 17

Melatih Penyebar Kerajaan Tuhan

Bagaimanakah pelbagai sekolah teokratik melatih penyebar Kerajaan Tuhan untuk melaksanakan tugas mereka?

BAB 18

Cara Kegiatan Kerajaan Tuhan Dibiayai

Bagaimanakah kita menerima wang yang diperlukan? Bagaimanakah wang itu digunakan?

BAB 19

Kerja Pembinaan yang Memuliakan Yehuwa

Tempat beribadat memuliakan Tuhan, tetapi ada sesuatu yang lebih berharga bagi-Nya.

BAB 20

Kerja Membantu Mangsa Bencana Memuliakan Yehuwa

Bagaimanakah kita tahu bahawa kerja membantu mangsa bencana merupakan sebahagian daripada khidmat suci kepada Yehuwa?

BAB 21

Kerajaan Tuhan Menyingkirkan Musuhnya

Anda dapat mempersiapkan diri sekarang untuk perang Armagedon.

BAB 22

Kerajaan Yehuwa Melaksanakan Kehendak Tuhan di Bumi

Mengapakah anda dapat yakin bahawa janji-janji Yehuwa pasti akan menjadi kenyataan?