Mengapakah Yehuwa mendatangkan banjir untuk memusnahkan dunia pada masa itu? Sejak permulaan sejarah manusia, terdapat persengketaan antara kebaikan dengan kejahatan. Ada yang memilih untuk berbuat jahat, misalnya, Adam, Hawa, dan anak mereka, Kain. Tetapi, orang seperti Habel dan Nuh memilih untuk berbuat baik. Pada kemudian hari, semakin banyak orang menjadi jahat. Akhirnya, Tuhan memusnahkan mereka. Dalam bahagian ini, kita akan belajar bahawa Yehuwa melihat semuanya, sama ada kita memilih untuk berbuat baik atau jahat. Dia juga tidak akan membiarkan kejahatan mengalahkan kebaikan.