Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Saksi-Saksi Yehuwa

Pilih Bahasa Melayu

Pengenalan kepada Bahagian 13

Pengenalan kepada Bahagian 13

Yesus datang ke bumi demi manusia yang tidak sempurna. Meskipun dia telah dibunuh, dia berjaya menakluki dunia. Yehuwa setia kepada Anak-Nya dan membangkitkannya semula. Sepanjang hidupnya, Yesus melayani orang lain dengan rendah hati dan memaafkan kesalahan mereka. Selepas dia dibangkitkan, Yesus muncul di hadapan pengikutnya. Dia mengajar mereka cara untuk melakukan kerja penting yang diberikannya kepada mereka. Jika anda ialah seorang ibu atau bapa, bantulah anak anda untuk memahami bahawa kita juga terlibat dalam kerja yang penting itu.

DALAM BAHAGIAN INI

CERITA 87

Perjamuan Yesus yang Terakhir

Yesus memberikan perintah penting semasa perjamuannya yang terakhir dengan para rasul.

CERITA 88

Yesus Ditangkap

Yudas datang ke Taman Getsemani bersama sekumpulan orang yang membawa senjata untuk menangkap Yesus.

CERITA 89

Petrus Berpura-pura Tidak Mengenal Yesus

Apakah yang berlaku di halaman rumah Kayafas? Apakah yang berlaku kepada Yesus di dalam rumah Kayafas?

CERITA 90

Yesus Meninggal di Golgota

Mengapakah Pilatus mengizinkan agar Yesus dihukum bunuh?

CERITA 91

Yesus Dibangkitkan

Apakah perkara menakjubkan yang telah berlaku selepas kematian Yesus?

CERITA 92

Yesus Menampakkan Diri kepada Para Nelayan

Apakah yang dilakukan Yesus untuk menarik perhatian mereka?

CERITA 93

Yesus Kembali ke Syurga

Sebelum naik ke syurga, dia memberikan satu perintah yang penting kepada pengikutnya.