“Pernahkah kamu melihat orang yang mahir melakukan kerjanya? Dia akan berkhidmat kepada raja dan bukannya kepada orang biasa.”

Amsal 22:29

“Orang yang mencuri haruslah berhenti mencuri. Dia harus bekerja dengan rajin dan melakukan kerja yang baik dengan tangannya, supaya dia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.”

Efesus 4:28

“Mereka harus makan, minum, dan menikmati hasil kerja keras mereka. Hal ini ialah pemberian daripada Tuhan.”

Pengkhutbah 3:13