Lembaran kerja ini boleh membantu kamu membuat pemeriksaan diri dan menjadi lebih bertanggungjawab.