Lembaran kerja ini akan membantu kamu mendapatkan kepercayaan ibu bapa kamu.