Bumi akan damai buat selama-lamanya apabila Yesus memerintah bumi.