Bagaimanakah kamu dapat berusaha membantu orang lain?