Berdasarkan bab 18 daripada buku Apakah Sebenarnya Ajaran Bible?

Seorang Kristian perlu mengambil langkah-langkah yang penting sebelum dibaptis. Kajilah apa yang dikatakan dalam Bible mengenai hal ini.