Achhôhbie lâ siepakhô teh

Zehôvah Apahnokheituhpazy

Select language Chin (Mara)

Biehrai Achuna châta Châbuzy nata Brochure-zy

Download theipa châbuzy hmâpa ta Biehrai he a biepipa ta achu teh.

MOH
Grid
List

Khazohpa Tawhtahpa Thâtihpha!

Khazohpa Bie Nahthlie Teh

Khazohpa Bie Nahthlie la Chhâzaw Hroh Teh

Digital châbu thiehpazy he chhuhpapuazy châ mâh vei.