व्हिडिओ पाहण्यासाठी

दुसऱ्या मेन्यूवर जाण्यासाठी

यहोवाचे साक्षीदार

मराठी

बायबल उताऱ्यांचे नाट्यवाचन

साऊंड इफेक्ट व कॉमेंट्रीसहित बायबल उताऱ्यांच्या नाट्यवाचनांचे ऑडियो रेकॉर्डिंग ऐका.

 

पाहा
ग्रीड
सूची

"मी यासाठीच जगात आलो आहे"

यहोवा हाच खरा देव आहे (१ राजे १६:२९-३३; १ राजे १७:१-१७; १ राजे १८:१७-४६; १ राजे १९:१-८)

साक्षी होण्यासाठी आपले मन खंबीर करा (मत्तय २७:३२-२८:१५; लूक २४:८-५३)

विश्वासू राहा आणि आपल्या भीतीवर मात करा (लूक ५:१-११; मत्तय १४:२३-३४; मत्तय २६:३१-७५)

यहोवाकडून ताडन मिळाल्यास खचून जाऊ नका! (योना १:४-१५; ३:१-४:११)