व्हिडिओ पाहण्यासाठी

दुसऱ्या मेन्यूवर जाण्यासाठी

अनुक्रमणिकेवर जाण्यासाठी

यहोवाचे साक्षीदार

मराठी

JW लँग्वेज

JW लँग्वेज हे यहोवाच्या साक्षीदारांनी तयार केलेले अधिकृत अॅप आहे; नवीन भाषा शिकणाऱ्यांना सेवाकार्यात आणि मंडळीच्या सभेत वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांचा संग्रह आणि दळणवळणाचे कौशल्य सुधारण्यासाठी हे अॅप मदत करेल.