Ma te ehua, te tau Ite no Iehova e putuputu ai no ta atou motuhana nui e to’u ‘a. A tiohi tena tau motuhana ma te ehua.