Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Nowe: A tũu Wẽnnaam

A Nowe yɩɩ nin-tɩrg sẽn tũ Wẽnnaam ne a sũur fãa. Bõe n kɩt tɩ Wẽnnaam fãag a Nowe? Bõe n kɩt t’a Nowe ra yaa toor ne neb a taabã? Ges-y-yã a Nowe sẽn tall manesem ningã sẽn naf yẽ mengã la a zakã rãmb to-to, la rẽ sẽn nafd tõnd me to-to rũndã-rũndã.