Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 9

A Zeezi zĩnda Nazarɛt a yãadmẽ

A Zeezi zĩnda Nazarɛt a yãadmẽ

MATYE 13:55, 56 MARK 6:⁠3

  • A ZOZƐF NE A MAARI PAAMA KAMB A TAABA

  • A ZEEZI ZÃMSA NUG-TƲƲMDE

A Zeezi zĩnda Nazarɛt hal n wa bɩ. Nazarɛt yaa tẽn-bil sẽn be Zʋʋde soolmẽ wã, Galɩle babg ning sẽn yaa tãmsã. Ka zãr ne Galɩle mogrã ye.

A Zozɛf ne a Maari sẽn tall a Zeezi n yi Ezɩpt n wa Nazarɛtã t’a Zeezi ra tog n zemsa yʋʋm a yiibu. Wõnda wakat kãng tɩ yaa yẽ bal n da yaa b biiga. B wa n paama kom-dibli a taaba. A Zak, a Zozɛf, a Sɩmo ne a Zuud. B paama kom-pugli me. Dẽnd a Zeezi yaopã sõor taa a yoob bɩ yɩɩd rẽ menga.

D mii neb a taab sẽn yaa a Zeezi roagdba. Wala makre, d goma a Elizabɛt ne a biig a Zã yelle. B sẽn beẽ wã zãra ne Nazarɛt. Yaa Zʋʋde. La wõnda a Maari ra tara ma-biig t’a yʋʋr la a Salome, n wẽneg n be Galɩle. A sɩdã yʋʋr la a Zebede. Dẽnd a Salome me ra yaa a Zeezi ma. B kamb a yiibã, a Zak ne a Zã ra yaa a Zeezi yagen-taase. D pa mi bãmb ne a Zeezi sã n deema ne taab b yãadmẽ ye. La d miime tɩ b wa n lebga a Zeezi tʋm-tʋmdba, n da tũud-a n gilgdẽ.

A Zozɛf zakã rãmb sẽn lebg wʋsgã, a ra segd n tʋma wʋsg n ges b yelle. Ra yaa ra-wãada. A wuba a Zeezi wa a meng biiga. Nebã ra pʋd n boonda a Zeezi tɩ “ra-wãadã biigã.” (Matye 13:55) A Zozɛf zãmsa a Zeezi tʋʋmdã, hal t’a ra mi sõma. Sɩd me, b wa n boonda a Zeezi tɩ “ra-wãadã.”—Mark 6:3.

A Zozɛf ne a zakã rãmb ra lʋɩɩsda a Zeova tũudmã taoore. Yẽ ne a Maari zãmsa b kambã a Zeova noyã sõma wa tõogã sẽn da yetã. B ra wilgd-b-la a Zeova noyã, b sã n zĩ b zakẽ wã, b sã n kẽnd sor zugu, b gãandg la b yikr wakate. (Tõodo 6:6-9) Zʋɩf-rãmbã ra tara karen-dot tɩ nebã kẽnd n zãmsd a Zeova tõodã. A Zozɛf ra minim n tallda a zakã rãmb tɩ b kẽnd Nazarɛt karen-doogẽ wã. Kaoosg zugẽ menga, b yeelame t’a Zeezi kẽe karen-doogẽ wã “vʋʋsg daare,” wa a “sẽn minim n maandẽ wã.” (Luk 4:16) Yʋʋmd fãa me, a Zozɛf ne a zakã rãmb ra kẽnda Zeruzalɛm wẽnd-doogẽ wã. Rẽ yaa bũmb sẽn da noom-b hal wʋsgo.