Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 10

A Zeezi ne a roagdbã la a yaopã kẽnga Zeruzalɛm

A Zeezi ne a roagdbã la a yaopã kẽnga Zeruzalɛm

LUK 2:40-52

  • YƲƲM PIIG LA A YIIB BIIG SẼN SÕSD NE KAREN-SAAM-DÃMBA

  • A ZEEZI BOOLA A ZEOVA T’A BA

Pakã wakat taame. Yʋʋmd fãa, a Zozɛf ne a zakã rãmba, n paas b roagdb la b zo-rãmb kẽnda Zeruzalɛm, Pakã kibs yĩnga. Tõogã meng n da yeel tɩ b maan woto. (Tõodo 16:16) Nazarɛt ne Zeruzalɛm tog n taa kilo 120. Nebã fãa segenda so-toakã hal tɩ yaa sũ-noogo. Rẽ t’a Zeezi tara yʋʋm 12. A sũur yaa noog a sẽn na n kẽng kibsã, n paam n le tɩ kẽ wẽnd-doogẽ wã.

A Zozɛf ne a zakã rãmb miime tɩ b sẽn debd Zeruzalɛmmã pa daar a yembr tigr yĩng ye. Pakã vẽkembeoogo, tigr a to sẽn kaoosd rasem a yopoe n sɩngde. Yaa bur sẽn ka rã-bɩll tigrã. (Mark 14:1) Nebã fãa yamẽ, ra lebga wa tig-kãng naaga Pakã kibsa. Kẽndã, kibsã la lebgrã sẽn naag taab tõe n taa rasem piig la a naase. La rõandã wã na n yɩɩga rẽ. Bala kibsã sẽn sa tɩ nebã le rɩk yir sorã, bũmb n maane.

Nebã sẽn wa n dɩk sor n kuiisẽ wã, a Zozɛf ne a Maari ra pa ne a Zeezi ye. La b ninga b yamẽ bal t’a bee nebã sʋka, n tũud b roagd wall b zoa ninga. La zĩigã sẽn wa n sobg tɩ b yals n na n vʋʋsã, b ket n pa ne-a ye. B sɩngame n na n bao-a nebã sʋka, la b pa tol n yã-a ye. Biigã ka be nebã sʋk ye! A Zozɛf ne a Maari kong n leba Zeruzalɛm n na n tɩ gẽes-a.

B sẽn ta, b baoo a Zeezi daarã tõr n pa yã ye. B gẽes-a-la vẽkembeoogã me n pa tol n yã-a ye. Rasem a tãab-n-soabã, b kẽnga wẽnd-doogẽ wã n tɩ gẽes-a, n yã-a roog a ye pʋgẽ. Rẽ t’a zĩi zʋɩf-rãmbã tũudum karen-saam-dãmb sʋka. A ra kelgd-b lame la a sogsd-b sogsgo, hal t’a bãngrã ling karen-saam-dãmbã.

B sẽn yã a Zeezi wã, a Maari sok-a lame: “M biiga, yaa bõe tɩ fo maan tõnd a woto? Gese, maam ne f baaba baoo foom ne sũ-sãanga.”—Luk 2:48.

A Zeezi sẽn leok to-to wã wilgdame tɩ b sẽn ka bãng t’a bee wẽnd-doogẽ wã ling-a lame. A sok-b lame yaa: “Bõe yĩng tɩ yãmb da baood maam? Yãmb da ka mi tɩ mam maanda tʋʋmd m ba wã roogẽ la?”—Luk 2:49.

A Zeezi tũu a Zozɛf ne a Maari n leb Nazarɛte, n da ket n sakd b noore. A ra bɩtame t’a yamã me paasdẽ. Baa ne a sẽn da ket n yaa biigã, a ra tara Wẽnnaam barka, la yʋ-noog nebã nifẽ. A Zeezi kõo mak-sõngo. Hal baa a yãadmẽ, Wẽnnaam daabã n da pak-a n yɩɩda. A ra waoogda a roagdbã wakat fãa me.