Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 58

A kɩtame tɩ bur lebg wʋsgo, la a gom rã-bɩll yelle

A kɩtame tɩ bur lebg wʋsgo, la a gom rã-bɩll yelle

MATYE 15:32–16:12 MARK 8:1-21

  • A ZEEZI RƖLGA RAP 4 000

  • A YEELAME TƖ B GŨUS NE FARIIZẼ-DÃMBÃ RÃ-BƖLLE

A Zeezi ra keta Dekapoll sẽn be Galɩle mogrã yaangã. Neb kʋʋng n da be ne-a. B waame n na n kelg-a la b paam t’a sãoog b bãasã. Kẽer zɩɩ rɩɩb ne kordo, sãnda ne peto.

A Zeezi wa n yeela a karen-biisã yaa: “Kʋʋngã nimbãaneg tara maam, bala, rasem a tãab moasã la b be ne maam n ka tar rɩɩb sẽn na rɩ ye. Mam sã n kɩt tɩ b kuil ne kom, b na n tadga sorẽ, bala, kẽer sẽn yiẽ wã zãrame.” La karen-biisã yeel-a lame yaa: “D na n yãa bur yɛɛnẽ weoogẽ ka tɩ sek nin-bãmbã fãa?”—Mark 8:2-4.

A Zeezi sok-b lame yaa: “Yãmb tara bur a wãna?” Tɩ b leoke: “A yopoe n paas zĩm-bõoneg bilfu.” (Matye 15:34) Dẽ, a Zeezi yeela nebã tɩ b zĩndi. A rɩka burã ne zĩmã, n pʋʋs Wẽnnaam, la a kõ a karen-biisã tɩ b kõ nebã. Nebã fãa rɩɩme tɩ seke. Yɩɩ yel-solemd menga. Bala yaa rap 4 000, n paas pagb la kamb la sẽn dɩ wã. Baasgo, rɩ-kɛlã b sẽn wʋkã pida pet a yopoe.

Dẽ poore, a Zeezi kuilsa nebã, la yẽ ne a karen-biisã kẽe koom-koglg n kẽng Magdala sẽn be Galɩle mogrã noorã. B sẽn ta wã, Fariizẽ-rãmbã ne Saduusẽ-rãmb kẽer waame n na n mak a Zeezi. B kos-a lame t’a maan bãnd sẽn yit yĩngr tɩ b yã.

A Zeezi sẽn bãng tɩ b rat n maka yẽ wã, a leok-b lame yaa: “Zaabre, yãmb yetame tɩ zĩigã na n yɩɩ vẽenega, bala yĩngr yaa miuugu. La yibeoogo, yãmb yetame tɩ saag na n nii rũndã, bala yĩngr yaa miu-sablga. Yãmb mii yĩngr yɛl bilsgu, n yaool n ka tõe n bãng bãn sẽn wilgd wakatã yɛlã ye.” (Matye 16:2, 3) Rẽ poore, a yeela Fariizẽ-rãmbã ne Saduusẽ-rãmbã tɩ b pa na n kõ-b bãnde, tɩ ka a Zonaas bãndã ye.

A Zeezi ne a karen-biisã le kẽe koom-koglg n tees Betsayɩda sẽn be mogrã rʋʋndã. Karen-biisã wa n tẽegame tɩ b ka zɩ bur ye. Bur a ye bal la b ra tara. A Zeezi ra ket n tagsda a sẽn sõs ne Fariizẽ-rãmbã la Saduusẽ-rãmbã sẽn yaa a Erood poorẽ dãmbã. Rẽ n so t’a keoog a karen-biisã woto: “Gũus-y y mens neer ne Fariizẽ-dãmbã, la Erood rã-bɩlle.” B tagsame tɩ yaa bãmb sẽn yĩm n pa zɩ burã yĩng la a Zeezi sẽn yeel woto wã. A Zeezi sẽn bãng tɩ b pa wʋm a gomdã võorã, a sok-b lame yaa: “Yaa a wãn tɩ yãmb yẽsd ne taab n yetẽ tɩ yaa yãmb sẽn ka tar burã yĩnga?”—Mark 8:15-17.

Sẽn nan pa kaoose, a Zeezi maana yel-solemd n dɩlg neb tusa. Dẽnd karen-biisã ra tog n bãngame tɩ pa b sẽn pa tar burã la a Zeezi gomd ye. A pʋd n sok-b lame yaa: “Yãmb ka tol n tar pʋ-tẽer la? Mam sẽn kao bur a nu n kõ neb tus a nu wã, yãmb wʋka bur-gɩrsã sẽn kellã pet a wãna?” B leokame tɩ “piig la a yiibu.” A le sok-b lame yaa: “La mam sẽn kao bur a yopoe n kõ neb tus a naasã, yãmb wʋka bur-gɩrsã sẽn kellã pet a wãna?” B leokame t’a “yopoe.”—Mark 8:18-20.

Rẽ masã la a Zeezi sok-b yaa: “Bõe tɩ yãmb ka bãng tɩ ka bur yell la mam gomd ne yãmba?” A paasa woto: “Gũus-y y mens ne Fariizẽ-dãmbã la Saduusẽ-dãmbã rã-bɩlle.”—Matye 16:11.

Rẽ masã la karen-biisã wʋm a Zeezi gomdã võore. Rã-bɩll kɩtdame tɩ rãam kũmi. A wukda bur-zom me. A Zeezi sẽn gom rã-bɩll yellã yaa makre. A ra bilgda toeeng sẽn pa sõma. Dẽnd yaa sẽn na n keoog a karen-biisã tɩ b gũus ne “Fariizẽ-dãmbã ne Saduusẽ-dãmbã zãmsgã” sẽn tõe n sãam nedã.—Matye 16:12.