Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 47

A Zeezi vʋʋga bi-​pugl sẽn da ki

A Zeezi vʋʋga bi-​pugl sẽn da ki

MATYE 9:18, 23-26 MARK 5:22-24, 35-43 LUK 8:40-42, 49-56

  • A ZEEZI VƲƲGA A ZAYIRUUS BI-PUGLÃ

A Zayiruus yãa a Zeezi sẽn tõog tɩ pagã zɩɩm yõkã. Baa a sẽn da tẽed tɩ woto t’a bi-puglã zoe n kiime wã, yaa vẽeneg t’a miime masã t’a Zeezi tõe n maana bũmb n sõng-ba. (Matye 9:18) La rẽ yĩnga, sẽn maand sɩd ketame?

A Zeezi sẽn da ket n gomd ne pag ning bãag sẽn sãoogã, rap n yi a Zayiruus yirã n wa yeel-a yaa: “Yãmb bi-puglã kiime.” B paasame: “Bõe tɩ y na n kell n nams karen-saamba?”—Mark 5:35.

Ad yaa koe-beedo! Ra-kãngã sẽn yaa nin-kãseng tɩ nebã waoogd-a wʋsgã pa tar a sẽn maand ye. A bi-yendã kiime. A Zeezi wʋma rapã goamã, n wẽnemd n yeel a Zayiruus bũmb sẽn keng a raoodo. A yeel-a lame yaa: “Da maan dabeem ye, tẽ bala.”—Mark 5:36.

A Zeezi kell n tũu a Zayiruus n kuli. B sẽn ta wã, b mikame tɩ nebã pida zakã tɩ yaa bʋrgo. Yaa yãbr la wiisgu. A Zeezi kẽ n yeela nebã yaa: “Biigã ka ki ye, a gõeeme.” (Mark 5:39) Nebã sẽn wʋm rẽ, b yaala a Zeezi. B ra miime tɩ biigã sɩd kiime. La a Zeezi na n talla pãng ning Wẽnnaam sẽn kõ-a wã, n maan bũmb n wilg tɩ ned sẽn ki tõe n vʋʋgame, wa b sẽn tõe n nek ned sẽn gõe wã.

A Zeezi peega a Pɩyɛɛr ne a Zak la a Zã, n paas bi-puglã ba wã ne a ma wã n kẽ roog ning b sẽn da gãneg biigã, la a kɩt tɩ neb a taabã yi. A gãda bi-puglã nugu, n yeel yaa: “‘Talita kumi’ sẽn dat n yeel tɩ: ‘Mam bi-pugla, mam yeta foom tɩ f yiki.’” (Mark 5:41) Zĩig pʋgẽ, bi-puglã yikame n sɩng kẽna. Tags-y n ges-y a Zayiruus ne a pagã sũ-noogã! Sẽn na yɩl n wilg tɩ biigã sɩd vʋʋgame la tɩ pa belgre, a Zeezi yeelame tɩ b bao rɩɩb n kõ-a t’a rɩ.

Naoor wʋsgo, a Zeezi sã n sãoog neda, a yet-a lame t’a ra togs ned ye. So-kãngã me, a yeela biigã roagdbã woto. Baa ne rẽ, kibarã yelga “tẽngã fãa.” (Matye 9:26) Ned yãmb sẽn nong wʋsg sã n ki tɩ b vʋʋg-a, y kõn gom rẽ yell ne sũ-no-kãseng sɩda? Naoor a yiib-n-soab la woto a Zeezi sẽn vʋʋg kũum.