Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 76

A Zeezi riga neb wẽnd-doogẽ wã

A Zeezi riga neb wẽnd-doogẽ wã

Yʋʋmd 30 wã sasa, tʋʋl-nif kiuugã pʋgẽ, a Zeezi kẽnga Zerizalɛm. Neb wʋsg ra waame n na n maan Pakã kibsa. Kibsã sasa, b ra kʋʋda rũms n maand maand wẽnd-doogẽ wã. Neb kẽer tallda b rũms n wa, tɩ sãnda wat n daad rũmsã Zerizalɛm.

A Zeezi taa wẽnd-doogẽ wã n mik tɩ neb n koosd rũms wẽnd-doogã pʋgẽ. B ra baooda ligd a Zeova roogẽ wã. Bõe la a Zeezi maan-yã? A rɩka wĩy n maan kalwaase, n dig piisã la niisã n yiis wẽnd-doogẽ wã. A luba ligd-tekdbã taabl-dãmba, tɩ b ligdã sãeege. A Zeezi yeela neb nins sẽn da koosd wallã yaa: ‘Yiis-y bõn-kãensã kaanẽ. Da wa-y mam Ba wã roogẽ, n koos teed ye.’

 A Zeezi sẽn maan bũmb ningã linga neb nins sẽn da be wẽnd-doogẽ wã. A karen-biisã tẽega b sẽn da yeel bũmb ning Mesi wã wɛɛngẽ wã. B ra yeelame: ‘Mam na n nonga a Zeova roogã ne m sũur fãa.’

Yʋʋmd 33 wã, a Zeezi waa wẽnd-doogẽ wã n le rig neb sẽn da be beenẽ n koosd teedo. A pa bas tɩ nebã maan bũmb sẽn pa sõma a Ba wã roogẽ ye.

“Yãmb ka tõe n sak Wẽnnaam la ligd me ye.”—⁠Luk 16:⁠13