Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 74

A Zeezi lebga Mesi wã

A Zeezi lebga Mesi wã

A Zã ra moondame n yetẽ: ‘Ned sẽn yɩɩd maam n wate.’ A Zeezi sẽn wa n tar yʋʋm 30, a yii Galɩle n kẽng Zʋrdẽ kʋɩlgẽ wã. A Zã ra bee be n lisd nebã. A Zeezi ra ratame t’a Zã lis-a. La a Zã yeel-a lame: ‘Pa maam n segd n lis foo ye. Foo n segd n lis maam.’ La a yeela a Zã yaa: ‘A Zeova n dat tɩ fo lis maam.’ Rẽ, b kẽe koomẽ wã, t’a Zã lis-a zãng koomẽ wã.

A Zeezi sẽn yi koomẽ wã, a pʋʋsame. Wakat kãng bala, yĩngr pakame, la Wẽnnaam vʋʋsem sõngã siga a zug wa walle. Dẽ, a Zeova zĩnda saasẽ n yeel yaa: ‘Fo yaa mam Biiga, mam sẽn nong wʋsgo. Fo taa mam yam.’

A Zeova vʋʋsem sõngã sẽn sig a Zeezi zugã, a lebga Kirist bɩ Mesi. A na n sɩnga tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn tʋm-a t’a wa tʋm tẽngã zugã.

A Zeezi lisgã poor bala, a kẽnga weoogẽ n maan rasem 40. A sẽn lebg n wa wã, a kẽng n na n tɩ yãa a Zã. A Zã sẽn wa n ne-a t’a watẽ wã, a yeelame: ‘Ad Wẽnnaam Pe-bilã. Yaa ne yẽ maasem la dũniyã nebã na n paam b yel-wẽnã sugri.’ A sẽn yeel woto wã, kɩtame tɩ nebã bãng tɩ yaa a Zeezi la Mesi wã. Fo mii bũmb ning sẽn maane, a Zeezi sẽn wa n be weoogẽ wã bɩ? D na n yãa rẽ.

“Koɛɛg zĩnda saasẽ n yeele: ‘Fo yaa mam Bi-ribl-nongr sẽn ta mam yam zãnga.’”​—⁠Mark 1:11