Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Pipi babgã sɩngr-goama

Pipi babgã sɩngr-goama

Biiblã sɩngrẽ, b gomda bõn-neeb nins sẽn be saasẽ la tẽngã zugã, n wilg tɩ yaa a Zeova n naan rẽ fãa. Yãmb sã n tara biiga, sõng-y-yã-a t’a bãng bũmb nins a Zeova sẽn naanã. Sõng-y-yã-a t’a bãng tɩ Wẽnnaam naana ninsaalbã tɩ b yaa toor ne rũmsã, n kõ-b tõog tɩ b tõe n gome, n tagse, n yɩɩle, n pʋʋse, la b maan bũmb toor-toore. Sõng-y-yã-a t’a bãng t’a Zeova tara pãnga, yam, la a nong tõnd ned kam fãa.

BAB-KÃNGÃ PƲGẼ

SAK A 1

Wẽnnaam naana saasã la tẽngã

Biiblã yeelame tɩ Wẽnnaam naana saasã la tẽngã. Bõe yĩng t’a reng n naan malɛk a ye n yaool n na n naan bũmba fãa?

SAK A 2

Wẽnnaam naana pipi raoã ne pagã

Wẽnnaam naana pipi raoã ne pagã, n ning-b Edɛn zẽedã zĩigẽ. B ra tog n doga kamba, la b kɩt tɩ tẽngã gill lebg arzãna.