Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 34

Rɩɩb b sẽn zɩ n yã

Rɩɩb b sẽn zɩ n yã

YÃMB mii nebã sẽn wʋkd bũmb ningã bɩ? Yaa rɩɩbo. A yaa pɛɛlg faddd, n yaa zom-​zom.

Israɛll nebã sẽn yi Eziptã kiuug a ye la woto. B bee rasempʋɩɩgã pʋgẽ masã, la rɩɩb ka be ye. Rẽ n so tɩ b naag taab n yeel yaa: ‘A Zeova sã n da kʋẽ tõnd Ezipt n são. Beenẽ tõnd da rɩt n tɩgdame.’

A Zeova yeel-⁠b lame yaa: ‘Mam na n kɩtame tɩ rɩɩb yi yĩngr n ni wa saaga.’ Sɩd me vẽkembeoogã yibeoogo, a Zeova kɩtame tɩ rɩɩb sẽn yaa pɛɛlg ni wa saaga. Israɛll nebã sẽn yã rẽ wã, b soka taab tɩ woto yaa bõe?

T’a Moiiz yeel-⁠b yaa: ‘Yãoã yaa rɩɩb a Zeova sẽn kõt yãmb tɩ y rɩ.’ Israɛll nebã pʋda rɩɩbã tɩ MANN. A nooma wa maas sẽn ning sɩɩdo.

A Moiiz yeelame tɩ ned kam fãa wʋk a sẽn tõe n dɩ tɛka. Yibeoog fãa nebã ra wʋkda mannã, la wĩntoogã sã n da zẽk wʋsgo, mann ning sẽn da ket tẽngã boogdame.

A Moiiz yeelame me tɩ ned baa a ye ra bĩng mannã tɩ vẽeg beoog ye. La neb kẽer pa kelg ye. Yãmb mii bũmb ning sẽn maan bɩ? Vẽkembeoogã, mann ning b sẽn da bĩngã põogame n kẽ zũnzũy tɩ lebg yũugu.

La a Zeova ra yeelame tɩ rasem a yoob soabã, bɩ b wʋk wʋsg n bĩng vẽkembeoogã sẽn yaa rasem a yopoe soabã yĩngã, bala a ra pa na n kɩt tɩ mannã ni baraar ye. B sẽn sɩd yãk mannã n bĩng rasem a yopoe daarã yĩnga, pa põoge, la zũnzũy ka kẽ me ye. Ad woto me yaa yel-​solemde!

Yʋʋm nins fãa Israɛll nebã sẽn zĩnd rasempʋɩɩgẽ wã, a Zeova kõ-b-⁠la mannã tɩ b rɩ.

Yikri 16:​1-⁠36; Sõdbo 11:​7-⁠9; Zozue 5:⁠10-⁠12.