Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb ra miime bɩ?

Yãmb ra miime bɩ?

A Zeezi sẽn yeel pagã tɩ pa zems tɩ b rɩk kamb rɩɩb n kõ “ba-bi” wã, yaa paoogr bɩ?

Gɛrk bɩ Rom nin-naandga. Yaa bi-pugl sẽn zãad ba-bila. (Yʋʋm 100 sẽn deng a Zeezi rogmã, la yʋʋm 100 a rogmã poor sʋka)

Daar a ye, a Zeezi yii Israyɛll n kẽng Siiri sẽn yaa Rom n so wã, tɩ pag a ye sẽn yaa gɛrk wa kos-a sõngre. A Zeezi sẽn na n leok pagã, a maka sẽn pa-b zʋɩf-rãmbã ne “ba-bi.” A Moyiiz tõogã pʋgẽ, b ra wilgame tɩ baag yaa rũng sẽn yaa bõn-dẽgdo. (Maan-kʋʋre 11:27) La rẽ yĩnga, a Zeezi gomdã yaa sẽn na n paoog pagã la sẽn pa-b zʋɩf-rãmbã bɩ?

A bada! Wa a Zeezi sẽn da zoe n togs a karen-biisã, wakat kãng tɩ sẽn da pak-a n yɩɩd yaa a sõng zʋɩf-rãmbã. A rɩka makr n na sõng pagã t’a bãng rẽ. A yeel-a lame yaa: “Ka sõama tɩ b rɩk kamb dɩɩb n lob ba-bi ye.” (Matye 15:21-26; Mark 7:26) Gɛrk-rãmbã ne Rom nebã ra nonga baase. B wʋsg ra tara baas b zagsẽ wã, tɩ b kambã reemd ne-ba. Dẽnd a Zeezi sẽn gom “ba-bi” yellã, tõe tɩ pagã tẽega kambã sẽn nong ba-bi wã, n deemd ne-bã. Pagã pa bao n na n kɩɩs a Zeezi gomdã ye. Ad a sẽn leoke: “Zu-soaba, yaa sɩda, la baoosgo, ba-bi rɩta rɩ-zersã sẽn lʋɩt b zu-soben-dãmbã taabl tẽngrã.” A Zeezi pẽg-a-la a tẽebã yĩnga, la a kɩt t’a bi-puglã bãag sigi.—Matye 15:27, 28.

Tʋm-tʋmd a Poll sẽn sagl koom-koglgã rãmb tɩ b viig b loogrã, a saglgã ra yaa sõma bɩ?

Desẽ sẽn bilgd koom-koglg kẽenga (Pipi kiris-nebã wakate)

A Poll dãmb sẽn kẽ koom-koglg ning n debd Itali wã ra segda sobgo, hal tɩ kẽndã pa nana ye. B wa n taa zĩig n yalse, t’a Poll yeel koglgã rãmb tɩ yɩta sõma tɩ b viig b loogrã. (Tʋʋmã 27:9-12) A saglgã zemsame bɩ?

Sẽn da kẽnd-b ne koom-kogend pĩnd wẽndẽ wã ra miime tɩ yʋʋm-sar n tãag tʋʋlgo, Mediterane mogrã zug kẽnd yaa yelle. Sɩpaolg rasem 15 n tãag tʋʋlg rasem 15 wã, kogendã ra pa le kẽnd ye. La a Poll dãmb so-toakã tog n da yaa bõn-bɩʋʋng bɩ zĩ-likri. Rom seb-gʋlsd a ye goma Mediterane mogrã zug kẽn yelle, n yeele: “Yʋʋmdã pʋgẽ, wakat n be tɩ kẽnã yaa nana, tɩ wakat kẽer me bɩ f pa mi kẽnã sẽn na n yɩ to-to ye. La wakat me n be tɩ kẽnã pʋd n pa tõe ye.” A yeelame tɩ sig-noy rasem 27 n tãag bõn-bɩʋʋng rasem 14, mogrã zug kẽnd pa tar yelle, la tɩ bõn-bɩʋʋng rasem 15 wã n tãag sɩpaolg rasem 11 wã, n paas tʋʋlg rasem 11 n tãag sig-noy rasem 26, b pa mi kẽndã sẽn na n yɩ to-to, la tɩ pʋd n tõe n baasa wẽnga. A Poll sẽn da minim n kẽed kogend n togd sorã, yaa vẽeneg t’a ra mii rẽ. Sẽn wẽnd-a koglgã ne koglgã soab me ra tog n miime, la b pa kelg a Poll saglgã ye. Baasa ne koom-koglgã sãoongo.—Tʋʋmã 27:13-44.