Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

Sélectionner un enregistrement audio
Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

 Seb-kãngã pa koosd ye. B yiis-a lame n na n sõng Biiblã zãmsg sẽn maand dũniyã gill zugã. Yaa ligdã nebã sẽn kõt ne yamleoogã n teend tʋʋmdã.

Zĩig n be www.jw.org pʋgẽ tɩ y tõe n kẽ n kõ ligdi.

B maan-a-la 2017, bõn-bɩʋʋngo

Moore (sjj-MM)