Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 99

Tõnd yaa saam-biis tus ka tɛka

Sélectionner un enregistrement audio
Tõnd yaa saam-biis tus ka tɛka

(Vẽnegre 7:9, 10)

 1. 1. Tõnd yaa saam-biis tus ka tɛka,

  tõnd sõorã waoogame.

  Ned kam fãa tũuda a Zeova,

  la a sakd-a ne a sũur fãa.

  Tõnd yaa neb tus ka tɛka,

  tɩ d sõorã tar paasgo.

  Tõnd yi dũn’yã tẽnsã fãa pʋsẽ,

  la d nonga taab sõma.

 2. 2. Tõnd yaa saam-biis tus ka tɛka.

  Tõnd moonda tẽnsã fãa,

  n taasd neb koe-noogo,

  tɩ beoog na n yɩɩ neere.

  Baa d zu-loeesã yaa wʋsgo,

  d ket n moondame,

  bala a Zeezi geta tõnd yelle,

  tɩ d yamã gãe bãane.

 3. 3. Tõnd yaa saam-biis tus ka tɛka.

  Tõnd bee Wẽnnaam taoore,

  n tʋmd a tʋʋmã daar fãa,

  wĩntoogo, la yʋngo.

  Tõnd yaa neb tus ka tɛka,

  tõnd moonda Wẽnd koɛɛgã,

  t’a get tõnd wa yẽ tʋmd-n-taase,

  sẽn be tẽngã zugu.

(Ges-y Eza. 52:7; Mat. 11:29; Vẽn. 7:15.)