Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 98

Gʋlsg Sõamyã yita Wẽnnaam nengẽ

Sélectionner un enregistrement audio
Gʋlsg Sõamyã yita Wẽnnaam nengẽ

(2 Tɩmote 3:16, 17)

 1. 1. A Zeova Gomdã yaa vẽenem,

  vẽenem tõnd sor yĩnga.

  Tõnd sã n tũud a sẽn yetã fãa,

  na n kɩtame tɩ d yi yembdo.

 2. 2. A Zeova sẽn kõ-d a Gomdã,

  tõnd tõe n bãnga a sẽn date.

  Biiblã goam tõe n kõo tõnd pãnga,

  tɩ d tõog n dems d soayã fãa.

 3. 3. Biiblã goam sõngda tõnd tɩ d bãng

  tɩ Wẽnnaam sɩd yaa nonglem.

  Bɩ d vaees Wẽnd Gomdã daar buud fãa,

  tɩ d na n paama vɩɩm sẽn kõn sa.

(Ges-y Yɩɩn. 119:105; Yel. 4:13.)