Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 97

Wẽnnaam goamã sakr kõta vɩɩm

Sélectionner un enregistrement audio
Wẽnnaam goamã sakr kõta vɩɩm

(Matye 4:4)

 1. 1. A Zeova Gomdã kõta vɩɩm.

  Bɩ d kelg a sẽn yetã.

  Pa ne rɩɩb bal la ned vɩ ye.

  Yaa ne Wẽnd goamã me.

  Rẽ n na n kõ-d sũ-noog la bãane,

  la kɩt tɩ d tẽ mang’re.

  (REESGO)

  Tõnd pa na vɩ ne rɩɩb bal ye.

  D sak Wẽnnaam Gomdã.

  A na n wilga tõnd sor daar fãa.

  Bɩ d sak Wẽnnaam Gomdã!

 2. 2. Wẽnd Gomdã pʋgẽ kibayã,

  gomda pĩnd neb yelle.

  Rap la pagb sẽn tall tẽebo,

  n maan sɩd ne Wẽnnaam.

  Tõnd sã n karem bãmb kibayã,

  kengda tõnd raood wʋsgo.

  (REESGO)

  Tõnd pa na vɩ ne rɩɩb bal ye.

  D sak Wẽnnaam Gomdã.

  A na n wilga tõnd sor daar fãa.

  Bɩ d sak Wẽnnaam Gomdã!

 3.  3. Tõnd sã n karemd Biiblã daar fãa,

  tõnd yam gãee bãane.

  A tõe n kõo tõnd yam la a keng-do,

  tɩ d mao ne zu-loeesã.

  Bɩ d rɩk bũmb nins tõnd sẽn karmã

  n bĩng tõnd sũurẽ wã.

  (REESGO)

  Tõnd pa na vɩ ne rɩɩb bal ye.

  D sak Wẽnnaam Gomdã.

  A na n wilga tõnd sor daar fãa.

  Bɩ d sak Wẽnnaam Gomdã!

(Ges-y Zoz. 1:8; Rom. 15:4.)