Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 82

“Bɩ yãmb vẽenem yãge”

Sélectionner un enregistrement audio
“Bɩ yãmb vẽenem yãge”

(Matye 5:16)

 1. 1. A Zeezi yeelame:

  ‘Bɩ y vẽen’mã yãge.’

  Rẽ na n nafa nebã,

  wa wĩndgã vẽenem.

  Gʋlseg sõamyã vẽen’mã

  tõe n belsa sũuri.

  Bɩ d zãms nebã Wẽnd goamã

  tɩ d vẽen’mã yãge.

 2. 2. D maan d sẽn tõe fãa,

  N moon koe-noogã

  Tɩ Wẽnd Rĩungã koɛɛgã

  kẽ nebã sũyã.

  Biiblã goam yaa vẽenem,

  sẽn sõnged tõndo,

  tɩ d moond ned buud fãa koɛɛgã,

  n dat tɩ b sake.

 3. 3. D maan nebã neere,

  tɩ d vẽen’mã yãge.

  Na n kɩtame tɩ b tẽ

  koɛɛgã d sẽn moondã.

  Bɩ d maand sẽn yaa tɩrga,

  tɩ d vẽen’mã yãge.

  Woto tõnd sẽn maandã fãa,

  na n taa Wẽnnaam yam.

(Ges-y Yɩɩn. 119:130; Mat. 5:14, 15, 45; Kol. 4:6.)