Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 78

D zãmsda nebã Wẽnnaam Gomdã

Sélectionner un enregistrement audio
D zãmsda nebã Wẽnnaam Gomdã

(Tʋʋmã 18:11)

 1. 1. Sẽn zãmsd-b nebã Wẽnd Gomdã

  paamda sũ-noog wʋsgo.

  Bark nins tõnd sẽn paamdã yɩɩda

  tõnd meng sẽn da tẽedã.

  A Zeezi ra nonga nebã

  tõnd me maanda wa yẽ.

  Tõnd sẽn zãmsd-b rãmbã tõe n paama

  zood ne b saasẽ Ba wã.

 2. 2. Tõnd sẽn zãmsed nebã yĩnga,

  bɩ d tall man’sem sõngo.

  Rẽ nebã fãa na n bãngame

  tɩ d sɩd tũuda Wẽnnaam.

  D zãmsda Wẽnd Gomdã sõma,

  n bãnged bũmb wʋsgo.

  A goamã sã n kẽ d sũurã

  d na n tõog n zãmsa nebã.

 3. 3. Wẽnd kõt-d-la d sẽn datã fãa,

  nebã zãmseg yĩnga.

  Dẽnd d sã n pʋʋs-a n kos sõngre,

  a na n deega d kosgã.

  Tõnd nonga Wẽnd Gomdã wʋsgo.

  A goamã yaa sɩda.

  D nong d Biiblã karen-biisã,

  tɩ rẽ la d na n sõng-ba.

(Ges-y Yɩɩn. 119:97; 2 Tɩm. 4:2; Tit 2:7; 1 Zã 5:14.)