Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 70

D bao sẽn dat-b vɩɩm sẽn kõn sa wã

Sélectionner un enregistrement audio
D bao sẽn dat-b vɩɩm sẽn kõn sa wã

(Matye 10:11-15)

 1. 1. A Zeezi moona Wẽnnaam Rĩungã koɛɛgã.

  A wilga d sẽn tog n maane:

  Bɩ y kẽng n tɩ bao neb nins fãa sẽn sɩd rat

  n bãng a Zeova ne b sũy fãa wã.

  Yãmb sã n kẽ zak pʋgẽ, bɩ y pʋʋs-b neere

  b sã n deeg yãmb bɩ laafɩ sig-ba.

  La b sã n pa sak n keleg Rĩungã koɛɛgã,

  y sã n yi, bɩ y pĩms y nao wã tom.

 2. 2. Neb nins sẽn na n deeg yãmbã reegda a Zeezi.

  Wẽnnaam na n paka bãmb sũyã.

  Nin-kãens sẽn nong vɩɩm sẽn kõn sa wã koɛɛgã,

  b na n wa naaga yãmb n moone.

  Ra maan-y yɩɩr ne y sẽn na n yeel bũmb ning ye.

  Bala a Zeova na n sõnga yãmba.

  Yãmb goamã sã n zems la sã n tar yamsem noom,

  sik-m-mens rãmbã na n kelgame.