Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 49

Zeova, d rat n nooga fo sũuri

Sélectionner un enregistrement audio
Zeova, d rat n nooga fo sũuri

(Yel-bũnã 27:11)

 1. 1. Fo raab la d na n maane Wẽnnaam.

  Tõnd na n tʋma f tʋʋmã neere.

  n naag fo nin-buiidã n kɩte,

  tɩ f sũurã yɩ noog wakat fãa.

 2. 2. Fo tʋm-tʋmdã sẽn tũud sɩdã

  moonda fo yʋʋrã zĩisã fãa,

  la a kõt tõnd tẽebã rɩɩb daar fãa,

  tɩ d tõe n tũ fo noyã sõma.

 3. 3. Bɩ f kõ tõnd fo vʋʋsem sõngã,

  tɩ d maan fo raabã wakat fãa,

  n sõng tɩ f yʋʋrã paam pẽgre,

  tɩ noog fo sũurã wakat fãa.