Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 45

Mam sũurã tagsgo

Sélectionner un enregistrement audio
Mam sũurã tagsgo

(Yɩɩn-sõamyã 19:15)

 1. 1. Zeova, mam Wẽnnaam bɩ f sõng maam,

  tɩ bũmb nins sẽn be m sũurẽ wã,

  la bũmb nins yell mam sẽn tagsdã,

  kɩt tɩ mam tõog n ta fo yam.

  Mam sã n wa tar zu-loees wʋsgo,

  tɩ kɩt tɩ m pa tõe n gũs sõma,

  bɩ f kɩt tɩ mam tẽeg fo yelle,

  la m tags sẽn yaa sõma yelle.

 2. 2. Bũmb nins fãa sẽn yaa sɩd zãnga,

  bũmb nins fãa sẽn yaa neer zãnga,

  la bũmb nins fãa sẽn zems pẽgre,

  bɩ mam tags rẽ yell wakat fãa.

  Wẽnnaam, fo goamã yaa sõma.

  A yõodã me pa tõe n sɩf ye.

  Bɩ mam bʋgs f goamã zugu,

  la m tũ rẽnda ne m sũurã fãa.

(Ges-y Yɩɩn. 49:4; 63:7; 139:17, 23; Fili. 4:7, 8; 1 Tɩm. 4:15.)