Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 21

Reng-y n bao-y Wẽnnaam Rĩungã

Sélectionner un enregistrement audio
Reng-y n bao-y Wẽnnaam Rĩungã

(Matye 6:33)

 1. 1. Bũmb sẽn tar yõod Wẽnnaam nifẽ

  la kõt-a sũ-noog wʋsgo.

  Yaa Rĩungã a sẽn kõ a Zeezi wã

  sẽn na n wa ka la bilfã.

  (REESGO)

  Reng-y n bao-y-yã a Zeova Rĩungã,

  la y bao yẽ tɩrlem daar fãa.

  Pẽg-y-yã-a tẽnsã fãa pʋsẽ,

  la y sak-a ne y sũurã fãa.

 2. 2. Ra maan-y yɩɩr ne beoog yell ye,

  y sẽn na n yũ bɩ n dɩ wã.

  Tõnd sã n deng n bao Wẽnd Rĩungã,

  Wẽnnaam na n gesa d yelle.

  (REESGO)

  Reng-y n bao-y-yã a Zeova Rĩungã,

  la y bao yẽ tɩrlem daar fãa.

  Pẽg-y-yã-a tẽnsã fãa pʋsẽ,

  la y sak-a ne y sũurã fãa.

 3. 3. D we n moon Rĩungã koe-noogã,

  tɩ nebã buud fãa bãnge,

  t’a Zeova ne a saasẽ Rĩungã,

  na n fãaga wẽn-sakedbã.

  (REESGO)

  Reng-y n bao-y-yã a Zeova Rĩungã,

  la y bao yẽ tɩrlem daar fãa.

  Pẽg-y-yã-a tẽnsã fãa pʋsẽ,

  la y sak-a ne y sũurã fãa.

(Ges-y Yɩɩn. 27:14; Mat. 6:34; 10:11, 13; 1 Pɩy. 1:21.)