Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 16

D pẽg a Zeova, a Biigã sẽn yaa Rĩma yĩnga

Sélectionner un enregistrement audio
D pẽg a Zeova, a Biigã sẽn yaa Rĩma yĩnga

(Vẽnegre 21:2)

 1. 1. A Zeova yãka a meng Biigã,

  t’a yɩ nebã fãa Rĩma.

  Krisã na n dɩɩ naamã ne tɩrlem,

  tɩ Wẽnd raabã maan tẽng zugu.

  (REESGO)

  Bɩ d fãa pẽg tõnd Wẽnnaam a Zeova.

  Bɩ d pẽg a Biig a Zeezi me.

  Tõnd tũuda yẽ nao wã daar ne a to fãa,

  la d sakd a noyã zãnga.

  Bɩ d fãa pẽg tõnd Wẽnnaam a Zeova,

  a sẽn kɩt tɩ Kris yaa Rĩmã,

  la a kõ-a pãng t’a na n zẽk yẽ yʋ-sõngã,

  t’a paam waoogr zĩig zãngã.

 2. 2. Wẽnnaam yãka Kris ba-biisã,

  n kõ bãmb rogem-paalga.

  Krisã ne a pʋg-paalã na n dɩɩ naam,

  tɩ tẽngã gill yɩ arzãna.

  (REESGO)

  Bɩ d fãa pẽg tõnd Wẽnnaam a Zeova.

  Bɩ d pẽg a Biig a Zeezi me.

  Tõnd tũuda yẽ nao wã daar ne a to fãa,

  la d sakd a noyã zãnga.

  Bɩ d fãa pẽg tõnd Wẽnnaam a Zeova,

  a sẽn kɩt tɩ Kris yaa Rĩmã,

  la a kõ-a pãng t’a na n zẽk yẽ yʋ-sõngã,

  t’a paam waoogr zĩig zãngã.

(Ges-y Yel. 29:4; Eza. 66:7, 8; Zã 10:4; Vẽn. 5:9, 10.)