Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 15

Bɩ d kils a Zeova Bi-kãsengã!

Sélectionner un enregistrement audio
Bɩ d kils a Zeova Bi-kãsengã!

(Ebre-rãmbã 1:6)

 1. 1. Kils-y Wẽnnaam Biigã!

  Bala a lebga tõnd Rĩma,

  n dɩt naamã ne tɩrlem.

  Naam sẽn na n wa ne barka.

  A sẽn nong a Zeova wã,

  a na n wilga zĩig fãa

  tɩ Wẽnd la naab sẽn ka to

  la a zẽk a yʋ-sõngã.

  (REESGO)

  Kils-y Wẽnnaam Biigã!

  Bi-kãseng sẽn paam zaeebo.

  A naamã geer bee saasẽ,

  wakat sẽn kõn sa yĩnga.

 2. 2. Kils-y Wẽnnaam Biigã,

  sẽn ki ninsaalbã yĩngã.

  A sẽn sak n yɩ maoongã,

  tõnd paamda Wẽnnaam sugri.

  Pʋg-paalã gũuda Krisã.

  A ninga fu-peelse.

  Kris kãadmã na n wilgame

  tɩ Wẽnnaam ka to ye.

  (REESGO)

  Kils-y Wẽnnaam Biigã!

  Bi-kãseng sẽn paam zaeebo.

  A naamã geer bee saasẽ,

  wakat sẽn kõn sa yĩnga.

(Ges-y Yɩɩn. 2:6; 45:4, 5; Vẽn. 19:8.)