Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 147

Wẽnnaam pʋlma vɩɩm sẽn kõn sa

Sélectionner un enregistrement audio
Wẽnnaam pʋlma vɩɩm sẽn kõn sa

(Yɩɩn-sõamyã 37:29)

 1. 1. Wẽnnaam pʋlma vɩɩm sẽn kõn sa.

  Tẽngã na n paa wakat fãa,

  tɩ sik-m-mens rãmbã soog-a.

  Na n wa sɩd yɩɩ woto.

  (REESGO)

  Vɩɩm sẽn kõn sa paoongo,

  sɩd toga ne modgre.

  A Zeova sẽn kãab fãa,

  kõn tol n vaal ye.

 2. 2. Tẽngã gill na n yɩɩ arzãna,

  tɩ tõnd fãa paam lohorem.

  Laafɩ na n zĩnda zĩisa fãa,

  wa a Zeova sẽn datã.

  (REESGO)

  Vɩɩm sẽn kõn sa paoongo,

  sɩd toga ne modgre.

  A Zeova sẽn kãab fãa,

  kõn tol n vaal ye.

 3. 3. Ka la bilfu, vʋʋgrã sasa,

  sũ-sãamsã fãa na n saame.

  Nonglem kãseng soab a Zeova

  na n yẽesa d nintãmã.

  (REESGO)

  Vɩɩm sẽn kõn sa paoongo,

  sɩd toga ne modgre.

  A Zeova sẽn kãab fãa,

  kõn tol n vaal ye.

(Ges-y Eza. 25:8; Luk 23:43, MN; Zã 11:25; Vẽn. 21:4.)