Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 145

Wẽnnaam pʋlma arzãna

Sélectionner un enregistrement audio
Wẽnnaam pʋlma arzãna

(Luk 23:43)

 1. 1. Tõnd Wẽnnaamã pʋlma arzãna,

  tɩ na n tũ ne Krisã naamã.

  A na n yẽesa tõnd yel-wẽnã fãa.

  Kũum la toogo, fãa na n saame.

  (REESGO)

  Tẽngã gill na n yɩɩ arzãna.

  Tõnd tara tẽeb ne bõn-kãngã.

  Krisã Rĩungã na n toeema fãa.

  Wẽnd sẽn pʋlmã pa na n vaal ye.

 2. 2. Wẽnd datame tɩ ka la bilfu,

  bɩ yẽ Biigã vʋʋg sẽn ki-bã.

  Na n yɩɩ wa Kris sẽn yeel bi-bɛɛgã:

  ‘Fo na n zĩnda arzãn ne maam.’

  (REESGO)

  Tẽngã gill na n yɩɩ arzãna.

  Tõnd tara tẽeb ne bõn-kãngã.

  Krisã Rĩungã na n toeema fãa.

  Wẽnd sẽn pʋlmã pa na n vaal ye.

 3. 3. Tõnd Zu-soabã pʋlma arzãna.

  A rɩta naam masã menga.

  Bɩ tõnd fãa pʋʋs a Zeova barka,

  la d pẽg yẽnda ne d sũyã fãa.

  (REESGO)

  Tẽngã gill na n yɩɩ arzãna.

  Tõnd tara tẽeb ne bõn-kãngã.

  Krisã Rĩungã na n toeema fãa.

  Wẽnd sẽn pʋlmã pa na n vaal ye.