Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 136

Keoor sẽn yit a Zeova nengẽ

Sélectionner un enregistrement audio
Keoor sẽn yit a Zeova nengẽ

(Rut 2:12)

 1. 1. Yãmb sẽn dɩk y mens n kõ y Ba a Zeova wã,

  a sũurã nooma ne rẽnda.

  A miime tɩ y sak n bõna bũmb wʋsgo,

  sẽn na yɩl n maan a raabã.

  Yãmb zak-rãmb bɩ y zo-rãmb sã n wa bas yãmba,

  bɩ y bãng tɩ Wẽnnaam mii rẽ fãa.

  A na n kõ-y-la ba-biis la zo-rãmb wʋsgo,

  la vɩɩm dũni-paalgã pʋgẽ.

  (REESGO)

  Bɩ tõnd Ba-sõng a Zeova yã rẽ fãa,

  n keo yãmb y tʋʋm-sõmã wã yĩnga.

  Bɩ a Zeova sõng yãmb wakat buud fãa.

  A Zeova yaa tɩrga. A yaa sɩd soaba.

 2. 2. Daar ninga, yɛlã tõe n yɩɩga tõnd pãnga,

  tɩ d pa mi d sẽn na n maaneg ye.

  Sũ-sãams bɩ zu-loees tõe n wa namsda tõndo,

  tɩ yaa wa b pa le tar tɩɩm ye.

  La bãng t’a Zeova na n kelga f pʋʋseg fãa.

  A yaa belseg buud fãa Wẽnnaam.

  Ne a vʋʋsem sõngã la saam-biisã sõngre,

  a na n kõ-f-la pãng tɩ f tõoge.

  (REESGO)

  Bɩ tõnd Ba-sõng a Zeova yã rẽ fãa,

  n keo yãmb y tʋʋm-sõmã wã yĩnga.

  Bɩ a Zeova sõng yãmb wakat buud fãa.

  A Zeova yaa tɩrga. A yaa sɩd soaba.

(Ges-y Bʋ. 11:38-40; Eza. 41:10.)