Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 135

A Zeova saglga: “M biiga, tall yam”

Sélectionner un enregistrement audio
A Zeova saglga: “M biiga, tall yam”

(Yel-bũnã 27:11)

 1. 1. Rasãng la pʋg-sada,

  sak maam ne f sũurã fãa,

  tɩ Sʋɩtãanã bãng tɩ f

  sɩd nonga maam wʋsgo.

  Fo sã n sak n na n maan

  mam daabã ne f sũur fãa,

  fo na n wilga nebã fãa

  tɩ f yaa mam biiga.

  (REESGO)

  Mam bi-sõngo, mam sẽn nong wʋsgo,

  tall yam tɩ m sũurã yɩ noogo.

  Yãk yam n maan mam daabã daar fãa.

  Pẽg mam yʋʋrã ne sũ-noogo.

 2. 2. Tʋm mam tʋʋmã ne f

  sũurã fãa, la ne f pãng fãa.

  Baa fo sã n lak n lʋɩ,

  mam pa na n bas-f ye.

  Ned sã n beleg foo

  bɩ a sã n daag foom n base,

  bɩ f tall raood la f sik f sũur

  tɩ mam bee ne foo.

  (REESGO)

  Mam bi-sõngo, mam sẽn nong wʋsgo,

  tall yam tɩ m sũurã yɩ noogo.

  Yãk yam n maan mam daabã daar fãa.

  Pẽg mam yʋʋrã ne sũ-noogo.

(Ges-y Tõo. 6:5; Koɛ. 11:9; Eza. 41:13.)