Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 122

D tall d tẽebã kãn-kãe

Sélectionner un enregistrement audio
D tall d tẽebã kãn-kãe

(1 Korẽnt-rãmbã 15:58)

 1. 1. Zu-loeesã lebga wʋseg n yɩɩd pĩndã.

  Beoog daarã rabeem tara nebã fãa.

  La tõnd tog n talla d tẽebã kãn-kãe,

  n tũ Wẽnnaam wakat fãa.

  (REESGO)

  Bɩ d tall tõnd tẽebã kãn-kãe,

  la d lak d mens ne dũn’yã.

  Bɩ d kell n sak Wẽnnaam,

  tɩ d na n wa paama vɩɩm.

 2. 2. Dũn’yã yɛlã rat n sãama d tẽebã.

  Bɩ d mao tɩ b yamleoog ra wa kẽ tõnd ye.

  Tõnd sã nong sẽn yaa sõmbã ne d sũy fãa,

  dũn’yã pa na n tõog-d ye.

  (REESGO)

  Bɩ d tall tõnd tẽebã kãn-kãe,

  la d lak d mens ne dũn’yã.

  Bɩ d kell n sak Wẽnnaam,

  tɩ d na n wa paama vɩɩm.

 3. 3. Bɩ d tũ Wẽnnaam a Zeova ne d sũy fãa,

  la d tʋm a tʋʋmã me ne d pãngã fãa.

  Bɩ d ra ya ne koe-noogã mooneg ye.

  Tɩ dũn’yã saab kolgame.

  (REESGO)

  Bɩ d tall tõnd tẽebã kãn-kãe,

  la d lak d mens ne dũn’yã.

  Bɩ d kell n sak Wẽnnaam,

  tɩ d na n wa paama vɩɩm.