Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 120

D yɩ nin-bʋgsg wa Kirisã

Sélectionner un enregistrement audio
D yɩ nin-bʋgsg wa Kirisã

(Matye 11:28-30)

 1. 1. A Zeezi Kris yɩɩ nin-kãseng sẽn ka to,

  la a yaool n pa bao yʋʋr bɩ n wuk a meng ye.

  Wẽnnaam ra kãab-a-la naam la ziir wʋsgo,

  la ne rẽ fãa, a kell n sika a menga.

 2. 2. Yãmb fãa sẽn tar zu-loees tɩ namsed yãmbã,

  a yeta yãmb tɩ y wa tɩ y na n paama yolsgo.

  Yãmb sã n bao Rĩungã, y na n paama vʋʋsgo.

  Tõnd Soaalã yaa sũ-mar soab la nin-bʋgsgo.

 3. 3. Soaalã yeelame: ‘Yãmb fãa yaa ba-biisi.’

  Bɩ d tʋm n kõ taaba, la d ra bao naam ye.

  Wẽnnaam nonga sik-m-mens rãmbã wʋsgo.

  A yeelame tɩ bãmb na n sooga tẽngã.

(Ges-y Yel. 3:34; Mat. 5:5; 23:8; Rom. 12:16.)