Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 119

Tõnd tog n talla tẽebo

Sélectionner un enregistrement audio
Tõnd tog n talla tẽebo

(Ebre-rãmbã 10:38, 39)

 1. 1. Wẽnnaam ra yãka yẽ neb n tʋm-ba,

  tɩ b taas ninsaalbã yẽ koeese.

  Masã Wẽnnaam Biigã meng yetame,

  tɩ d tek yam la d kos sugri.

  (REESGO)

  Tõnd sã n tar tẽeb sẽn tar pãnga,

  na n kɩtame tɩ tõnd põse.

  Tõnd sã n wilg tɩ d tara tẽebo,

  d na n wa paama vɩɩm sẽn ka satã.

 2. 2. Tõnd saka Kristã noorã ne d sũur fãa.

  Tõnd moonda Rĩungã koɛɛg zĩig fãa.

  Daar fãa la zĩig fãa, tõnd taasda koɛɛgã,

  baa yɛlã sẽn yaa to-to.

  (REESGO)

  Tõnd sã n tar tẽeb sẽn tar pãnga,

  na n kɩtame tɩ tõnd põse.

  Tõnd sã n wilg tɩ d tara tẽebo,

  d na n wa paama vɩɩm sẽn ka satã.

 3. 3. Tõnd tẽebã sõngda tõnd tɩ d ra leng ye,

  la d ra yɛɛs n leb poorẽ ye.

  Tõnd tẽebã na n sõnga tõnd tɩ d tõog toogo,

  Bala d fãagrã kolgame.

  (REESGO)

  Tõnd sã n tar tẽeb sẽn tar pãnga,

  na n kɩtame tɩ tõnd põse.

  Tõnd sã n wilg tɩ d tara tẽebo,

  d na n wa paama vɩɩm sẽn ka satã.